Program MStat implementuje algorytmy wizualizacji, normalizacji oraz wielowymiarowej analizy statystycznej i klasyfikacji danych ilościowych ze spektrometrii mas. Program jest przystosowany do przetwarzania danych pochodzących z eksperymentów proteomicznych i peptydomicznych (analizowanymi cechami mogą być nie tylko białka, ale także pojedyncze peptydy), zarówno prowadzonych z użyciem znakowania izotopami stabilnymi, jak i bez znakowania.Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych


Implementacja

Program zrealizowany jest językach programowania Matlab i C. Do działania wymaga środowiska Matlab w wersji co najmniej 7.6. Wersja binarna przygotowana jest do działania pod systami operacyjnym Windows (32- i 64-bit), Linux (32- i 64-bit) i MacOS X (64-bit) ale możliwa jest również kompilacja pod dowolnym systemem operacyjnym, dla którego istnieje odpowiednia wersja środowiska Matlab.Aktualna wersja

MStat 1.5 16.10.2017 Matlab Download

Pliki dodatkowe

Alternatywny zestaw plików mex dla systemu Windows 64-bit DownloadDokumentacja


Opisy algorytmów

Algorytm imputacji brakujących wartości Download
Algorytm normalizacji Download

Dokumentacja użytkowa

Wymagania, instalacja, uruchomienie i konfiguracja DownloadOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska