Program MScanDB jest systemem bazodanowej identyfikacji białek.


Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych


Implementacja

MScanDB zrealizowany jest w języku programowania Java i przygotowany do działania na jedno- i wieloprocesorowych stacjach roboczych pracujących pod systemami operacyjnymi Windows, GNU/Linux oraz MacOS X.Aktualna wersja


MScanDB 0.6 20.03.2021 Windows Download
Linux Download
macOS DownloadOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska