Program MSconvert dokonuje konwersji danych pomiarowych LC-MS na dwuwymiarowe mapy w formacie niezależnym od rodzaju stosowanego spektrometru. Mapy te są następnie wykorzystywane podczas analizy ilościowej zmian stężeń peptydów i białek w próbkach.


Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych


Implementacja

Program zrealizowany jest w języku C. Odczyt danych pochodzących ze spektrometrów Thermo i Waters wykorzystuje biblioteki dostarczane przez producentów sprzętu i możliwy jest tylko pod systemem operacyjnym Windows. Odczyt danych w formacie mzXML działa w systemie Windows, GNU/Linux oraz MacOS X.Aktualna wersja


MSconvert 1.5.1 28.05.2014 Windows (32-bit) Download
Windows (64-bit) Download

Poprzednia wersja


MSconvert 1.4.6 29.09.2013 Windows (32-bit) Download
Windows (64-bit) DownloadDokumentacja


Wymagania, instalacja, uruchomienie i konfiguracja DownloadOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska