Program DatViewer przeznaczony jest do przetwarzania wstępnego zbiorów widm fragmentacyjnych LC-MS/MS, będących podstawą identyfikacji peptydów i białek występujących w próbkach. Celem przetwarzania jest maksymalizacja liczby wiarygodnie zidentyfikowanych białek oraz ograniczenie czasu przeszukiwania bazy danych przez system identyfikacji.Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych


Implementacja

DatViewer zrealizowany jest w języku programowania Java i przygotowany do działania na jedno- i wieloprocesorowych stacjach roboczych pracujących pod systemami operacyjnymi Windows, GNU/Linux oraz MacOS X.Aktualna wersja

DatViewer 2.0.1 16.05.2018 (dołaczony do MScan)Dokumentacja


Opisy algorytmów

Algorytm oceny jakości widm MS/MS Download
Algorytm kalibracji widm MS/MS Download

Dokumentacja użytkowa

Wymagania, instalacja, uruchomienie i konfiguracja DownloadOpis programu


Pliki


Autorzy


Tymon Rubel
Lech Raczyński

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska