Wymagania

Program wymaga do działania środowiska Matlab w wersji co najmniej 7.0.

Większość funkcji programu zaimplementowana jest w języku programowania środowiska Matlab i tym samym jest platformy. Funkcje mające decydujące znaczenie dla szybkości działania programu zostały zrealizowane w języku C i wymagają kompilacji do postaci plików MEX.

Wersje binarne plików MEX dostarczane w archiwum z programem przygotowane są do działania pod system operacyjnym Windows (32- i 64-bit).

W przypadku pozostałych systemów, dla których istnieje odpowiednia wersja środowiska Matlab (m. in. GNU/Linux i MacOS X) konieczna jest samodzielna kompilacja plików MEX.Instalacja

Instalacja w systemie operacyjnym Windows wymaga dwóch kroków:

Dodatnie katalogu do ścieżki przeszukiwań jest możliwe przy użyciu opcji Add Folder okna dialogowego Set path uruchamianego z menu File Matlaba. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia przykładowy wygląd tego okna dialogowego dla przypadku gdy MSTAT_PATH jest równe C:\Applications\Devel\Matlab7.6\work.W razie problemów z działaniem programu (np. niemożności wczytania plików z danymi) należy zainstalować Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update (dla Matlab 64-bit, plik vcredist_x64.exe) lub Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update (dla Matlaba 32-bit).

Instalacja w systemach Linux, MacOS X i Solaris wymaga analogicznych czynności jak dla Windows, jednak dodatkowo wymagana jest kompilacja plików MEX.Uruchomienie

Niezależnie od używanego systemu operacyjnego uruchomienie programu wpisanie z poziomu konsoli Matlaba polecenia mstat.Konfiguracja

MStat podczas startu odczytuje plik konfiguracyjny mstat.cfg znajdujący się w katalogu z programem. Jest to plik tekstowy i możliwa jest jego edycja w dowolnym edytorze.

Plik konfiguracyjny zawiera następujące pola (linie zaczynające się od znaku "#" są traktowane jako komentarze):


Opis programu


Autor


Tymon Rubel

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska