Wymagania

Program dostępny jest w wersjach przeznaczonych dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS X.

Niezależnie od systemu operacyjnego do działania programu konieczna jest obecność na komputerze maszyny wirtualnej Javy (JRE - Java Runtime Engine) w wersji 1.5 lub wyższej.

O tym, czy JRE w odpowiedniej wersji jest obecny w systemie można przekonać się wpisując z linii komend polecenie:

java -version

Jeżeli JRE jest zainstalowany, to efektem polecenia powinien być komunikat podobny do widocznego na poniższym obrazku.

Prawidłowy efekt działania polecenie java -version

W przypadku braku JRE w odpowiedniej wersji konieczne jest jego ściągnięcie i instalacja. Najnowsze wersje JRE dla systemów Windows i Linux dostępne są na stronie firmy Oracle.

Uwagi dotyczące systemów Linux i MacOS X:Instalacja

Instalacja w systemach Windows i Linux polega na rozpakowaniu zawartości archiwum z programem (odpowiednio DatViewer.zip lub DatViewer.tgz) do dowolnego katalogu.

W przypadku systemu MacOS X należy zamontować obraz dysku DatViewer.dmg i przegrać jego zawartość do dowolnego katalogu.Uruchomienie

Pod systemami Windows i Linux program może być uruchomiony za pomocą dwukrotnego kliknięcia na ikony skryptów startowych (odpowiednio DatViewer.bat lub DatViewer.sh). Możliwe jest również uruchomienie skryptów z poziomu linii komend.

W systemie MacOS X program uruchamia się przez dwukrotne kliknięcie na ikonę DatViewer.app.Konfiguracja

DatViewer podczas startu odczytuje plik konfiguracyjny DatViewer.cfg znajdujący się w katalogu z programem. Plik DatViewer.cfg jest plikiem tekstowym i możliwa jest jego edycja w dowolnym edytorze.

Plik konfiguracyjny zawiera następujące pola (linie zaczynające się od znaku "#" są traktowane jako komentarze):


Opis programu


Autor


Tymon Rubel

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska