Program DatViewer przeznaczony jest do przetwarzania wstępnego zbiorów widm fragmentacyjnych LC-MS/MS, będących podstawą identyfikacji peptydów i białek występujących w próbkach. Celem przetwarzania jest maksymalizacja liczby wiarygodnie zidentyfikowanych białek oraz ograniczenie czasu przeszukiwania bazy danych przez system identyfikacji.Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych
Aktualna wersja

DatViewer 2.0.1 16.05.2018 (dołaczony do MScan)Wersja testowa


DatViewer 3.0 21.09.2021 Windows Download
Linux Download
macOS DownloadDokumentacja


Wymagania, instalacja, uruchomienie i konfiguracja DownloadOpis programu


Pliki


Autorzy


Tymon Rubel
Lech Raczyński

Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska