Program MSconvert dokonuje konwersji danych pomiarowych LC-MS na dwuwymiarowe mapy w formacie niezależnym od rodzaju stosowanego spektrometru. Mapy te są następnie wykorzystywane podczas analizy ilościowej zmian stężeń peptydów i białek w próbkach.


Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych
Aktualna wersja


MSconvert 1.5.2 24.08.2021 Windows (32-bit) Download
Windows (64-bit) Download


Wymagania, instalacja i uruchomienieOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

IRiTM
Politechnika Warszawska