Program MSparky jest odpowiedzialny za ekstrakcję z widm mas LC-MS wartości liczbowych reprezentujących względne ilości peptydów w próbkach. Etap ten jest kluczowy dla analizy ilościowej białek niewykorzystującej znakowania izotopami stabilnymi. Program działa w oparciu o reprezentację danych LC-MS w postaci dwuwymiarowych map oraz modele teoretyczne widm mas jonów peptydowych.Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych
Aktualna wersja

MSparky 3.112.15 17.08.2021 Windows Download
Linux (amd64) Download

Programy pomocnicze

Mergelists 2.0 18.05.2015 (dołaczony do MScan)


Wymagania, instalacja i uruchomienieOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

IRiTM
Politechnika Warszawska