Program MStat implementuje algorytmy wizualizacji, normalizacji oraz wielowymiarowej analizy statystycznej i klasyfikacji danych ilościowych ze spektrometrii mas. Program jest przystosowany do przetwarzania danych pochodzących z eksperymentów proteomicznych i peptydomicznych (analizowanymi cechami mogą być nie tylko białka, ale także pojedyncze peptydy), zarówno prowadzonych z użyciem znakowania izotopami stabilnymi, jak i bez znakowania.Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych
Aktualna wersja

MStat 1.5 02.01.2023 Matlab Download


Wymagania, instalacja i uruchomienieOpis programu


Pliki


Autor


Tymon Rubel

IRiTM
Politechnika Warszawska