Program Diffprot umożliwia analizę statystyczną danych ilościowych z eksperymentów proteomicznych prowadzonych bez znakowania izotopowego lub ze znakowaniem metodą iTRAQ. Narzędzie jest szczególnie dobrze przystosowane do analizy danych pochodzących z niewielkiej liczby próbek i wykazuje się dużą odpornością na błędy mogące wynikać z nieprawidłowej identyfikacji peptydów.


Podstawowe funkcje programu


Format danych wejściowych


Format danych wyjściowych
Aktualna wersja

Diffprot 1.5.19 03.01.2013 Windows Download
Linux x86 DownloadDokumentacja


Opisy algorytmów

Opis statystyki testowej Download

Dokumentacja użytkowa

Strona podręcznika systemowego DownloadOpis programu


Pliki


Autor


Michał Kistowski

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN