Zbiór oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie analizy ilościowej względnych zmian ekspresji białek bez stosowania znakowania izotopami stabilnymi (label-free quantitation) lub przy użyciu znakowania metodą iTRAQ (Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation).


Oprogramowanie do analizy jakościowej danych LC-MS/MS

Oprogramowanie do analizy ilościowej label-free

Oprogramowanie do analizy statystycznejPublikacjeKierownicy projektu

Autorzy oprogramowania

Testerzy oprogramowaniaFinasowanie projektu

Rozwój oprogramowania finansowany był z grantu badawczo-rozwojowego 0612/R/P01/2007/03 (R13 010 03) - "Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w zastosowaniu do diagnostyki medycznej".English version


Opis oprogramowaniaOsoby